fimaks.rsFimaks - finansije marketing konsalting

fimaks.rs Profile

fimaks.rs

Title:Fimaks - finansije marketing konsalting

Description:Ekonomsko finansijski konsalting, biznis plan i investicione studije, podr?ka upravljanju. Preduze?e za finansijski marketing i konsalting.

Keywords:finansijska analiza, konsolidacija, investiciona studija, procena vrednosti, studija izvodljivosti, izrada biznis plana, interna revizija, konsalting usluge

Discover fimaks.rs website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

fimaks.rs Information

Website / Domain: fimaks.rs
Website IP Address: 217.26.215.16
Domain DNS Server: ns1.cpanelhosting.rs,ns3.cpanelhosting.rs,ns2.cpanelhosting.rs

fimaks.rs Rank

Alexa Rank: 19612473
OursSite Rank: 1
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

fimaks.rs Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $5,613
Daily Revenue: $15
Monthly Revenue: $461
Yearly Revenue: $5,613
Daily Unique Visitors: 1,415
Monthly Unique Visitors: 42,450
Yearly Unique Visitors: 516,475

fimaks.rs WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html
Date Fri, 20 Oct 2017 00:07:43 GMT
Server Apache

fimaks.rs Keywords accounting

Keyword Count Percentage
finansijska analiza 0 0.00%
konsolidacija 0 0.00%
investiciona studija 0 0.00%
procena vrednosti 0 0.00%
studija izvodljivosti 0 0.00%
izrada biznis plana 0 0.00%
interna revizija 0 0.00%
konsalting usluge 0 0.00%

fimaks.rs Similar Website

Domain WebSite Title
wonderwarecalifornia.com Wonderware NorCal
chicagoaccidentlawyerblog.com Chicago Accident Lawyer Blog — Published by Chicago, Illinois — Cook County — Personal Injury & Acc...
critharmon.com - Crit Harmon
karasuyama.info 那須烏山と山あげ祭りのホームページ - 2016年 山あげ祭り 山制作 金井町 若衆
diecast-miniatures.com Diecast Scale Models
katelynspinosa.com Katelyn Spinosa/Actress & Vocalist/NJ & NY
hotel-cleopatre.com Hotel Cleopatre *** (Kantaoui Hammem Sousse, Sousse Tunisia)
tochigitoyota.com 栃木トヨタ|TOCHIGI TOYOTA|最上の出会いをトヨタ店で。
tomslawnmowing.com.au Tom's Lawn Mowing | Regular Lawn Mowing from $35.00
rivercitycloggers.com River City Cloggers
locast.com.br Locast Guindaste
jamaaustralia.com JAMA
elacomputerrepair.com Ela Computer Repair? - Computer Repair, Service, and Sales
keller.legal hack to clone items in bingo blitz
thrasherhouse.com Thrasher House
kabivenusa.com Kabiven | KABIVEN
bonesandjointsclinic.com BONESANDJOINTSCLINIC.COM
cinemacamera.net CinemaCamera.net | Information about Blackmagic Design Cinema Cameras

fimaks.rs Traffic Sources Chart

fimaks.rs Alexa Rank History Chart

fimaks.rs aleax

fimaks.rs Html To Plain Text

Fimaks - finansije marketing konsalting ?ime se mi bavimo? Programi i usluge Poslove su nam poverili Fimaks d.o.o. e-po?ta: office@fimaks.rs ?uleji?eva 10 11420 Smed. Palanka 026/310-854, 317-169 Jug Bogdanova 26 11000 Beograd 011/2638-603, 2631-044 Preduze?e za finansije, marketing i konsalting Fimaks, osnovano je 28.12.1992. godine u Smederevskoj Palanci kao preduze?e sa 100% privatnim osniva?kim kapitalom. Osnovna delatnost preduze?a je ekonomski konsalting i menad?ment poslovi. Preduze?e Fimaks danas ima u stalnom radnom odnosu 8 zaposlenih i jo? toliko stru?nih spoljnih saradnika koje anga?uje po potrebi posla. Upo?ljava visoko stru?ni kadar – ekonomiste, pravnike, in?enjere gra?evine, ma?instva i organizacionih nauka, koji krajnje profesionalno, stru?no i sa jednakim entuzijazmom prilaze svakom poslu. Ve?inu poslova koje je preduze?e Fimaks do sada radilo, dobilo je po preporuci svojih klijenata, i sa klijentima ostvaruje dugogodi?nju saradnju ?to je dokaz i garancija kvaliteta. Na?a ponuda preduze?a u aukcijskoj privatizaciji List of companies we are offering for privatization by auction Profili preduze?a ogla?enih za prodaju Companies Advertised for Takeover Fimaks je ovla??eni procenitelj za banke: Credit Agricole, Komercijalna banka, Raiffeisen Bank, Vojvo?anska banka. Nalazimo se na listi registrovanih konsultanata BAS programa Evropske banke za obnovu i razvoj. Fimaks je na listi sudskih ve?taka - pravnih lica Ministarstva pravde Republike Srbije, a u svom kolektivu ima ovla??ene sudske ve?take - fizi?ka lica za procese iz privrede. Naslovna Usluge Poverenje Preduze?a na prodaju Kontakt Fimaks Broker a.d. Preduze?e Fimaks poseduje Licencu Ministarstva za ekonomiju i finansije Republike Srbije kojom je ovla??eno za procenu kapitala za mala, srednja i velika preduze?a. ima ovla??enje za kontrolu sprovo?enja odredbi iz kupoprodajnih ugovora o kupovini dru?tvenih preduze?a na aukcijama po Zakonu o privatizaciji. primenjuje QMS sertifikovan sistem u oblasti konsaltinga i usluga finansija, menad?menta i investicija SRPS ISO 9001: 2008, Reg. br. 047-06. ima iskustvo u realizaciji projekata uz podr?ku donatorskih programa ACDI/VOCA i BAS. Iskustvo u programima Evropske agencije za rekonstrukciju. radi investicione studije po izvornoj UNIDO matodologiji, a biznis planove po metodologiji iz preporuka EAR (Evropske agencije za rekonstrukciju). ?lan je Udru?enja poslovnih konsultanata Srbije. dobitnik je nagrada i priznanja mnogih klijenata, 2002. godine povelje Privredne komore Jugoslavije za postignute rezultate u oblasti pru?anja poslovnih usluga, 2008. godine nagrade Regionalne privredne komore Po?arevac za 15 godina uspe?nog poslovanja sa jo? 25 preduze?a iz Podunavskog i Pomoravskog okruga, Beograda i Novog Sada je formiralo brokersku ku?u ?FIMAKS BROKER“ AD , sa sedi?tem u Beogradu. ? 2016 Fimaks Program i usluge | Poslove su nam poverili | Ponuda u privatizaciji | Preduze?a na prodaju | Kontakt i lokacija || Brokerska ku?a Fimaks Broker a.d.

fimaks.rs Whois

Domain Name: FIMAKS.RS